Skip to main content

Arıtma Çamuru Analizleri

Evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin analizlerdir. Laboratuvarımız Çevre Mevzuatı kapsamında arıtma çamuru ve kullanılacağı toprağın analizleri akredite olarak yapmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Çamur Numunesi Alma
 • pH Tayini
 • Toplam Katı Madde ve Nem Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Florür Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Civa (Hg) Tayini
 • Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
 • BTEX Tayini
 • Mineral Yağların Tayini
 • Yağ Gres Tayini
 • Hidrokarbonların Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Arıtma Çamuru Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Bunları Biliyor muydunuz?

Atık, kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. Atıklar teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak insani gelişme ile ilişkilidir.

Call Now Button