Skip to main content

Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

İşletmeler faaliyetleri gereği ortaya çıkan atık yağlarını geri kazanıma ya da bertarafa göndermek zorundadır. Hangi işlemi yapacağına karar vermek içinde atık yağın içeriğini bilmek zorundadır. Bu nedenle Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği kategori analizi yaptırılması gerekmektedir. Laboratuvarımızda atık yağlar konusundaki tüm analizleri yasal limitlerine uygun olarak teknolojik ve hassas cihazlar kullanılarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda PCB içeren ekipman envanteri kapsamında trafo izolasyon yağları ve analizleri özel eğitimli personelce alınarak, analiz edilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

  • Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma
  • Klorür (Cl-) Tayini
  • Toplam Halojenlerin Tayini
  • Ağır Metal Tayini
  • Parlama Noktasının Tayini
  • Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Bunları Biliyor muydunuz?

Ülkemizde her gün bir kişinin ürettiği atık miktarı 1.2 kg’dır.

Call Now Button