Skip to main content

Deniz Suyu Analizleri

Denizlerimiz doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Çeşitli yollarla meydana gelen deniz kirliliği; sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların boşaltılmasının yanı sıra oluşan deniz kazaları ile de her geçen gün hızla kirlenmeye devam etmektedir.

Ulusal yönetmeliklerde belirtilen parametreler doğrultusunda tüm analizler laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Deniz Sularından Numune Alma
 • pH Tayini
 • Elektrometrik Metot
 • İletkenlik Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Toplam Azot Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Civa (Hg) Tayini
 • Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Fenollerin Tayini
 • Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin Tayini
 • Secchi Diski Derinliği Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Hidrokarbonların Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Siyanür (CN) Tayini
 • Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
 • TRİX İndeksi

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Deniz Suyu Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Kentsel Atık
Bunları Biliyor muydunuz?

Türkiye’de faal olan 181 OSB’nin (organize sanayi bölgesi) sadece 57’si atık su arıtma hizmeti veriyor. Bu nedenle OSB’lerden deşarj edilen 235 milyon m3 atık suyun 143 milyon m3’ü arıtılmadan başta akarsular (%72.3’ü) olmak üzere, şehir kanalizasyonuna (%10,9), kuru dere yatağına (%6,8) diğer alıcı ortamlara ( %10) deşarj ediliyor. Arıtılan atık suyun (192 m3) %53.7’sine gelişmiş, %46.3’üne ise kimyasal ya da biyolojik arıtma uygulanıyor.

Call Now Button