Skip to main content

Emisyon (Baca Gazı) Ölçüm ve Analizleri

Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir. Hava kirliliğinin temel sebeplerinden birisi olan endüstriyel kaynaklı baca gazı emisyonları çevre mevzuatı gereğince denetim altında olmalıdır. Firmalar baca gazı emisyon ölçümlerini periyodik olarak yaptırmak zorunda ve mevzuat limitlerini aşmamalıdır.

Laboratuvarımız çevre mevzuatı kapsamındaki baca gazı ölçüm ve analizlerini yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Partikül Maddenin (Toz) Tayini
 • Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
 • Yanma Gazı Tayini
 • Sulfirik Asit (H2SO4) Buharı, Sülfürtrioksit (SO3) ve Kükürtdioksit
 • (SO2) Miktarının Tayini
 • Petrol Rafinelerinde Benzin Buharındaki Hidrojensülfür (H2S) Oranının Tayini
 • Rutubet (nem) Tayini
 • Hız ve Debinin Tayini
 • Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
 • Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini
 • Toplam Flor (F) Miktarının Tayini
 • Halojen (HCl, HBr, HF) Emisyonlarının Tayini
 • Metal Örnekleme ve Tayini
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi Tayini
 • Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
 • Baca Gazı Emisyonlarında Amonyak Örneklemesi ve Tayini
 • Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini ve Ölçümü: Alev İyonlaştırma Detektörü

Ölçümler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı personeller tarafından yapılmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Emisyon Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Bunları Biliyor muydunuz?

Hava Kalitesi ve Kirlenme İle İlgili Önemli Bilgiler;

1800’lü yıllarda ilan edilen Sanayi Devrimi ile atmosfere salınan insan kaynaklı karbon miktarı günümüze kadar artış göstermiştir. Bu artış, dünya sıcaklığının da artmasına neden olmakla beraber, iklim değişikliğinin de en büyük sebebi olarak gösterilmektedir.
Ulusal Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından alınan verilere göre bölgenizdeki hava kalitesini güncel olarak takip edebileceğinizi biliyor muydunuz? www.havaizleme.gov.tr

Call Now Button