Skip to main content

Hazmat

YB Marine Services

IHM Nedir?

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) kavramı ilk kez 2009 yılında “IMO Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships” (IMO HKC) Sözleşmesi ile gemilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak ve gemideki tehlikeli/zararlı maddelerden etkilenebilecek gemi personelinin ve gemi tamir/geri dönüşüm tesisi çalışanlarının sağlığını korumak için kullanılmıştır.

Avrupa birliği için geçerli olmak şartıyla, HKC den ayrı olarak 2013 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi (EU Regulation 1257/2013) (EUSRR), getirdiği bazı ilave isteklerle birlikte; IMO HKC Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin erken uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenleme ile Avrupa Birliği limanlarını ziyaret eden 500 GT ve üzeri tüm gemilerde (AB bayrağını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın) Klas Kuruluşu tarafından onaylanmış/doğrulanmış “Tehlikeli Madde Envanteri”nin 31 Aralık 2020 itibariyle gemide bulundurulması gerekmektedir.

Kimler IHM Bulundurmalı?

500 GT ve üzeri olan, Avrupa kıyılarına iş yapmak isteyen tüm gemilerde 31 Aralık 2020 itibarı ile IHM bulundurmak zorunludur. İlgili tarihten sonra Avrupa kıyılarında iş amaçlı bulunan gemilerde yapılan liman kontrollerinde IHM raporu bulunmaması halinde gemi tutuklanabilir. Ayrıca liman denetlemelerinde numune ilave numune alımı istenip rapor geçerliliği de kontrol edilebilir. Bu durum, doğru yöntemlerle hazırlanan raporların önemini gözler önüne seriyor.

YB İşleyici

  • Gemilerin dokümantasyon kontrolleri ve VSCP oluşturma
  • SCP planına uyarak gemi üstü inceleme ve numune alımı
  • Numune Analizleri
  • Tüm raporların değerlendirilmesi
  • IHM raporunun oluşturulması

HAZMAT Analizleri

IHM kapsamında irdelenen 15 adet tehlikeli parametre belirlenmiştir. Bunlardan 13 tanesi HKC de tanımlı olup PFOS ve HBCDD SRR’da belirlenmiştir. Bu parametreler ile alakalı sınır değerler MEPC 269(68) rehberinde tanımlanmıştır. Rehberde akreditasyon gereği aranmaktadır.

Hazmat ismi Test Ekipmanı Standart/ Düzenleme Açıklamalar Kontrol
Asbestos PLM ISO 22262 Asbest içeren malzemelere/parçalara bakılır Asbest içeren malzemeler/parçalar ile gemilerde tadilat/yenileme yapılaması yasaklanmıştır.
Poliklorürlü Bifeniller (PCB) GC-ECD EPA 8082 ‘Poliklorürlü Bifeniller (PCB)’, hidrojen atomlarının klor ile yer değiştirmiş olduğu bir aromatik bileşikler grubudur. PCB içeren malzemeler/parçalar ile gemilerde tadilat/yenileme yapılaması yasaklanmıştır.
Ozon Yıkıcı Maddeler (ODS) HS-GC-MS EPA 8260C:2006 1987’de yayınlanan Montreal Protokolü’nün  1. Maddesinin 4. Fırkasında tanımlanan ve aynı protokolün A,B,C ve E eklerinde listelenen Ozon Yıkıcı Maddeler’in bir kısmı aşağıdakilerdir:

Halon 1301  Bromotrifluoromethane

Halon 240 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroethane (also known as Halon114B2)

CFC-11 Trichlorofluoromethane

CFC-12 Dichlorodifluoromethane

CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoro-ethane

CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane

CFC-115 Chloropentafluoroethane

HCFC-22 Chlorodifluoromethane

ODS içeren malzemeler/parçalar ile gemilerde  tadilat/yenileme yapılaması yasaklanmıştır.
Perflorooktan Sülfonik Asit (PFOS) HPLC/LC-MS ISO 25101 PFOS, Perflorooktan Sülfonik Asit ve çeşitli türevlerini temsil etmektedir. PFOS ve türevlerini içeren malzemeler/parçalar ile tadilat/yenileme yapılaması Avrupa Komisyonu’nun 850/2004 numaralı düzenlemesi ile yasaklanmıştır.
Bromürlü Yangın Yavaşlatıcılar (HBCDD) GC_MS EPA 3550C & EPA 8700D EC No: 221-695-9, 247-148-4

CAS No: 3194-55-6 25637-99-4

Alpha-hexabromocyclododecane CAS No: 134237-50-6

Beta-hexabromocyclododecane CAS No: 134237-51-7

Gamma-hexabromocyclododecane CAS No: 134237-52-8

Limit: 100 mg/Kg (0.01%)
Anti-fouling malzemeler/

sistemler

ICP-OES,

GC-MS

GBT 26085 EPA 3550C

ISO 1735 3

Anti-fouling bileşikler ve sistemlerin kullanımı Uluslarlarası Zararlı  Anti-fouling Malzemeler Konvansiyonu’nun (AFS) 2001’de yayınlanan 1 No’lu bildirisi ile düzenlenmektedir.

Geçmişte Organotin bileşiklerin gemi yüzeylerinde yosun-organik tortu önleyici olarak kullanımı sıkça görülen bir durumdu.

AFS konvansiyonu bildirilerine istinaden, gemilerin Organotin bileşikleri anti-fouling (yosun-organik tortu önleyici) olarak kullanamaları yasaktır.
Kadmiyum ve Kadmiyum Bileşikleri ICP-OES EPA 200.7 Limit:100 ppm
Kurşun ve Kurşun Bileşikleri ICP-OES EPA 200.7 Limit:100 ppm
Civa ve Civa Bileşikleri ICP-OES EPA 200.7

EPA 245.2

Limit:1000 ppm
Krom ve Krom Bileşikleri ICP-OES EPA 200.7 Limit:1000 ppm
Polibromürlü Difenil Eterler

(PBDEs)

GC_MS IEC 62321-6 Limit:1000 ppm
Polibromürlü Bifeniller (PBBs) GC-MS IEC 62321-6 Limit:50 ppm
Poliklorürlü Naftalinler GC-MS EPA 3550C

EPA 8270D

Limit:50 ppm
Radyoaktif Maddeler GB standardı Eşik değeri atanmamıştır. Numune alımı ve analizleri yapılmaz.
Bazı Klorürlü Kısa Parafin Zincirleri Alkanlar, C10-C13 Limit: %1 (kütle ile)

IHM zaman skalası (Timetable)

Ortalama bir kuru yük gemisi için IHM çalışması YB tarafından 30 gün olarak ön görülür. Basit bir planla aşağıda örneklenmiştir.

Kimler IHM hazırlayabilirler?

IHM hazırlanması, gemide ve güncel tutulması sorumluluğu tamamen gemi sahibinin (yeni inşalarda tersanenin) sorumluluğundadır. MEPC 269(68) rehberi bu konuda gemi sahibinin, konusunda uzman kişilerden destek alabileceğini vurgular fakat bu destek asla sorumluluğun başkasına yüklenmesi olarak algılanmamalıdır. IHM hazırlayabilmek için özel bir eğitime veya belgelendirmeye ihtiyaç olmamakla beraber hazırlanan raporların kalitesinin artırılması ve kontrollerinin efektif yapılabilmesi adına klas kuruluşları özel eğitim ve yetkilendirmeler yapabilmektedirler. Biz de Yeşil Beyaz ekibi olarak aldığımız eğitimler ve çevre sektöründeki tecrübemizle IHM raporlarında sizlere hizmet sunmaktayız.
IHM raporları 3 bölümdür ilk bölümü operasyonel ve yeni inşa gemilerde uygulanırken 2. Ve 3. Kısımları söküme gidecek gemilerde bulundurulmalıdır.
IHM raporları 5 yıl geçerlidir fakat bu dönem içerisinde gemide yapılan tüm yapısal işlemlerin takip edilmesi ve raporun güncel tutulması gerekmektedir. Bunun sorumluluğu yine gemi sahibine yüklenmiştir. Yeşil Beyaz olarak raporunuzun güncel tutulmasında da sizin yanınızdayız.

Call Now Button