Skip to main content

İmisyon (Çevre Havası) Ölçüm ve Analizleri

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir. Hava, etrafımızı saran gaz karışımıdır. İçinde yaşadığımız hava katmanına atmosfer denir. Temiz hava içerisinde yaklaşık olarak %78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında da diğer gazlar, toz, su buharı gibi maddeler bulunmaktadır. Sınır değerlerin üzerinde konsantrasyona sahip olan kirleticilerin, insanlar (üst solunum yolları vb.) ve çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu kirleticilerden insanların olumsuz yönde etkilenmemesi için en kısa sürede kirlilik seviyesinin bilinerek eyleme geçilmesi gereklidir. Bu noktada laboratuvarımız imisyon ölçüm ve analizlerini uluslararası standartlara uygun ve profesyonel ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir.

HİZMETLERİMİZ

  • Askıda Katı Maddenin PM10 Kesrinin Tayini
  • Modelleme
  • Çöken Toz Tayini
  • Nikel (Ni), Kurşun (Pb) )
  • Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı İmisyon Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Bunları Biliyor muydunuz?

Hava Kalitesi ve Kirlenme İle İlgili Önemli Bilgiler;

Araştırmalara göre bilim insanları tarafından 10^15 kilogram (1 katrilyon ton) karbon salınımının Dünya’nın ortalama sıcaklığında olduğu belirlenmiştir yaklaşık bir derecelik artışa neden olduğu belirlenmiştir.
Hava kirliliği; atmosferin karbondioksit, karbon monoksit ve kükürt gibi gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre felaketidir.

Call Now Button