Skip to main content

İngiltere’de yenilenebilir enerji kapasitesi fosil yakıtları geride bıraktı. Ülkede önemli bir aşama geçilmiş oldu. İngiltere’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi ilk defa fosil yakıtları geride bıraktı.

Çalışma İngiliz elektrik üretim ve tedarik şirketi Drax ile Imperial College London tarafından yapıldı. Çalışmaya göre 2018’in üçüncü çeyreği sonu itibari ile ülkenin rüzgar, güneş ve biyokütleye dayalı elektrik üretim kapasitesi 41,9 GW’a yükseldi. Fosil yakıtlara dayalı kapasite ise 41,2 GW’da kaldı.

Verilere göre 2018’in Eylül ayı sonu itibari ile ülkede rüzgar enerjisi alanındaki kurulu güç 7,2 GW’ı kıyı ötesi alanda olmak üzere 20,2 GW’a, güneş elektriği alanındaki güç 13,1 GW’a ve biyokütleye dayalı güç 3,2 GW’a ulaştı.

Bununla birlikte aynı dönemde doğalgaza dayalı kapasite son 12 ayda 0,6 GW azalarak 27,7 GW’a, kömüre dayalı kapasite ise 3 GW azalarak 10,5 GW’a geriledi.

Ülkede halihazırda kapasite mekanizması içinde yer aldıkları için elektrik üretim faaliyetini sürdürebilen kömüre dayalı son altı santralin de en geç 2025’e kadar devreden çıkması gerekiyor.

Bununla birlikte 2018’in üçüncü çeyreğinde ülkede gerçekleşen elektrik üretiminde fosil yakıtlara dayalı üretimin payı %40,4. Yenilenebilir kaynakların payı %27,4 ve nükleer enerjinin payı ise % 24,1 oldu.

Call Now Button