Skip to main content

İş Hijyeni Ortam Ölçüleri ve Analizleri

Sağlıklı ve verimli bir çalışma hayatı için çalışma ortamı koşullarının insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde olması gerekmektedir. Bu koşulların yerine getirilmesi ile insan sağlığına verilen değer artmakta, iş kalitesi yükselmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile çalışma ortamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin analizinin yapılarak raporlanması zorunlu hale getirilmiştir. Laboratuvarımız gürültü, kimyasal, aydınlatma vb. ortam ölçüm ve analizlerini geniş kapsamı ile İSGÜM yetki çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
 • Formaldehit Tayini
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini
 • Amonyak (NH3)Tayini
 • Ağır Metallerin Tayini
 • Toplam Tozun Tayini
 • Alkalin Tozlarının Tayini
 • Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi Ve İşitme
 • Kayıplarının Tespiti
 • Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi
 • Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü
 • Termal Konfor
 • Uçucu Asitlerin Tayini
 • Uçucu olmayan asitlerin tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler / Tebliğler

• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Tozla Mücadele Yönetmeliği

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Call Now Button