Skip to main content

Numune Alma

Laboratuvarımız Bakanlık tarafından eğitimli ve yetkili kadrosuyla özel ekipmanlarla donatılmış numune alma araçlarıyla, numunelerin taşınma ve muhafaza kurallarına uygun olarak tüm matrislerden numune alabilmektedir. Denizlerden, göl, göletlerden, yüzey suları, kanalizasyon, atık su arıtma tesislerinden; su, atık su ve dip sediment, katı atıklardan, topraktan, atık yağ ve trafolardan numune alma yetkisi ile bu konuda kaliteli hizmeti ile ön plana çıkmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Yer altı sularından Numune Alma
 • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • Atıksulardan Numune Alma
 • Deniz Sularından Numune Alma
 • Katı Atıklardan Numune Alma
 • Çamur Numunesi Alma
 • Yüzey Topraktan Numune Alma
 • Topraktan Numune Alma
 • Dip Sedimentlerinden Numune Alma
 • Atık Yağlardan Alma
 • İzolasyon Sıvılarından (Trafolardan) Numune Alma

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Yetkili olduğumuz Numune Alma Hizmetlerimiz

 • Atık Sulardan Numune Alma
 • Arıtma Çamurlarından Numune Alma
 • Deniz Sularından Numune Alma
 • Dip Sedimenlerinden Numune Alma
 • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları
 • Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma
 • Nehirden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Atık Yağdan Numune Alma
 • Topraktan Numune Alma
 • Yalıtım (izolasyon) Sıvılarının Numune Alma Kuralları
 • Yeraltı Sularından Numune Alma Kuralları

Call Now Button