Skip to main content

Su Analizleri

Ulusal ve uluslararası standartlar ile ölçüm ve analiz yapan laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre mevzuatı kapsamındaki yerüstü ve yeraltı suyu analizlerini yapmaktadır. Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından eğitim alarak yetkilendirilen personel tarafından alınarak laboratuvara teslim edilir. Laboratuvarda standart metotlar çerçevesinde analizler yapılır.

Hizmetlerimiz

 • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Yer altı sularından Numune Alma
 • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Uçucu Askıda Katı Madde
 • Yağ-Gress Tayini
  Hidrokarbolar
 • Mineral Yağlar ve Türevleri/Hidrokarbonlar/Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Organik Azot Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Toplam Azot Tayini
 • Klorür, Florür, Fosfat/Fosfat Fosforu, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat
 • Azotu, Brom ve Sülfat Tayini
 • Florür Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Klorür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Krom Tayini
 • Silisyum/Silika Tayini
 • Serbest Klor/ Bağlı Klor/Aktif Klor Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
 • RSC (Sodyum Karbonat Kalıntısı) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Civa (Hg) Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Bunları Biliyor muydunuz?

Ülkemizde su kayıpları %43.62dır. Bu kayıp oranının ülke ekonomisine maliyeti ise maalesef 6 milyar lirayı bulmaktadır.

Call Now Button