Skip to main content

Toprak Kirliliği Analizi

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereğince “Kirlenme riskinin bulunduğu sahalarda, Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesi hükmü gereğince ilgililer; kirlenmiş sahalarda ise kirletenler kirlenmeyi durdurmak, kirlenme boyutunu tespit etmek, kirlenmenin etkilerini gidermek için gerekli çalışmaları yapmak gibi harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.”

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.

Laboratuvarımız ilgili yönetmeliklere göre toprak kirliliği analizlerini yaparak bu konuda da işletmelere hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz

 • pH Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Toplam Katı Madde, Sabit, Uçucu Katı tayini
 • Nem Tayini
 • Yağ Gres Tayini
 • Hidrokarbonların Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Tayini
 • Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • BTEX Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOC)

Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum(V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Gümüş (Ag), Kadminyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Kurşun (Pb), Berilyum (Be), Lityum (Li), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Civa (Hg)

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Toprak Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

 • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Bunları Biliyor muydunuz?

Atıkla İlgili Önemli bilgiler;

 • Doğanın ancak bir kaç yüzyılda hatta bir kaç bin yılda tümüyle yok edebildiği atıkları doğaya terk edilmesini önler.
 • Farklı amaçlarla – tarım, dinlence ve hatta doğa koruma alanı gibi değerlendirilebilecek alanların çöp depolama alanı olarak kullanılmasının .nüne geçer.
 • Kâğıt geri dönüşümü yeni kâğıt üretimi için ağaç yerine eski kâğıtların kullanımını sağladığından ormanları ve orman ekosistemlerini koruma açısından çok önemlidir.
 • Kâğıt geri d.nüşümü kısıtlı tatlı su kaynaklarını korumak açısından da önemlidir.
 • Plastik, metal, cam ve kâğıt geri d.nüşümde elektrik tasarrufu sağlanır.

Call Now Button