Skip to main content

Atık Su Analizleri

Dünyadaki tüm suların %99’undan daha fazlası bir tek sistem içinde birbirine bağlı olup genel mahiyette kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır. Sanayi kuruluşlarının proseslerinde kullandıkları atık suları alıcı ortama deşarj etmeleri. Doğadaki su kaynaklarının hızla kirlenmesine sebep olmaktadır.

Laboratuvarımız yıllardır her sektöre ait atık suyun analizi yapması sebebiyle konusunda uzmandır ve olası girişimleri bertaraf ederek gerçek sonuçları sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Atıksulardan Numune Alma
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Uçucu Askıda Katı Madde Tayini
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Hidrokarbonlar Tayini
 • Mineral Yağlar ve Türevleri/Hidrokarbonlar/ Katran ve Petrol Kökenli
 • Yağların Tayini
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Organik Azot Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Toplam Azot Tayini
 • Klorür, Florür, Fosfat/Fosfat Fosforu, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat
 • Azotu, Brom ve Sülfat Tayini
 • Florür Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Toplam Fosfor
 • Klorür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Toplam Siyanür (CN) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Krom Tayini
 • Serbest Klor/Aktif Klor/Bağlı Klor Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)
 • RSC (Sodyum Karbonat Kalıntısı)
 • Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Civa (Hg) Tayini
 • VOCs (Uçucu Organik Bileşik) Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

 • Çevre Mevzuatı Atık Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği
 • Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Arıtma tesislerinden debilere göre numune alma sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIK SULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m³/gün) Endüstriyel atık sular için iç izleme esas numune alma sıklığı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı
≤ 50 Dört ayda bir Yılda bir
51 – 200 İki ayda bir Altı ayda bir
201 – 1000 Ayda bir Dört ayda bir
10001 – 10000 On beş günde bir Üç ayda bir
>10000 Haftada iki İki ayda bir

Call Now Button